top of page
Standerhejsning
Lørdag d. 1/4-2023 kl. 09.00 i Høllet.  
Husk arbejdstøj :-)

Standerhejsning er udsat

19. marts 2020

Kære alle medlemmer

Vi har i bestyrelsen valgt at udskyde standerhejsning d 28/3/2020 på ubestemt tid.

Dette skyldes corona virus.

Der vil blive gjort klar til søsætning af både, så man kan lægge sin båd på sin plads.

Jeg vil opfordre alle til at følge sundheds myndigheders forskrifter vedr. corona.

Skulle nogle af jer have lyst kan man evt.  gøre klar til sæsonen ved f.eks.at sætte borde og bænke frem, men igen lyt til sundheds myndigheders anbefalinger og evt. påbud.

Det er en svær situation vores land og verden er i, og når man kigger ud over Høllet og fjorden,

kan det føles fjernt med corona virus og sygdom og død.

Når det så er sagt vil jeg ønske alle en god sejlsæson :-)

På bestyrelsens vegne

Lars Kruse

Ledige bådpladser i Høllet

5. februar 2020

Der er p.t. 4 store bådpladser og to små bådpladser ledig i Høllet til sæsonen 2020. Er du interesseret kan du rette henvendelse til bestyrelsen. TRYK HER

To nye i bestyrelse

23. januar 2020

Formand           Torben Tolstrup (NY)

Næstformand   Henrik Møller

Kasser                Søren Sommer Nielsen

Sekretær            Lars Kruse Rasmussen (NY)

Pladsmand        Anette Klatteup

Nyhedsbrev 2018 - 2019.

”Vi plejer at indlede nytårsbrevet med nogle betragtninger om den forløbne sommers sejlervejr. Det er vi helt afskåret fra i år, idet det fra pålidelig meteorologisk kilde oplyses, at der overhovedet ikke har været nogen sommer i 2017”.

 

Sådan skrev vi i sidste års nytårsbrev efter flere sæsoner med dårligt sejlervejr.

I 2018 fik vi i den grad revanche, og med risiko for at træde tørkeramte landmænd over tæerne, må vi konstatere, at bedre sejlervejr har vi ikke haft i rigtig mange år.

Det blev da også for nogen af os en sæson med mange, skønne sømil på loggen.

 

Den ordinære generalforsamling var ikke helt så velbesøgt som tidligere. Bue Bak (tidligere næstformand) blev valgt til kasserer, og der var kampvalg til de to øvrige bestyrelsesposter.

Efter skriftlig afstemning og behørig stemmeoptælling blev Henrik Møller og Anette Klattrup valgt, og bestyrelsen har på efterfølgende møde konstitueret sig således:

 

Formand:                           Kim Jæger,

Næstformand:                  Henrik Møller,

Kasserer:                            Bue Bak,

Sekretær:                           Hans Seiberg (genvalgt)

Pladsmand (m/k):               Anette Klattrup.

 

Bue Bak har i november, p.g.a. et hurtigt ejendomssalg og flytning til sydligere himmelstrøg, overdraget kassererposten til Søren Sommer Nielsen, som fik mange stemmer i f.m. kampvalget på generalforsamlingen.

 

Vi har stadig passive medlemmer på venteliste til både store og små pladser, - antallet og fordelingen kender vi præcist, når vi får et endeligt overblik over betalte medlemskontingenter for 2019.

 

Mange medlemmer har de sidste par år opfordret til, at vi forsøger at finde en løsning på det stigende antal svaler og deres efterladenskaber på bådene.

På årets sidste bestyrelsesmøde besluttede vi derfor at forsøge at løse problemet med opsætning af net på siderne af den store bro i sommerhalvåret. I den forbindelse kontakter vi brugerne af den yderste, private bro for at finde en fælles løsning, -og ikke bare flytte problemet.

 

På mødet besluttede vi også at renovere det gamle bobleanlæg med en mere permanent løsning.

I skrivende stund arbejder vi med montering af nye rør og flydere, som sikrer at luftdyserne altid har samme dybde under vandoverfladen, -uanset vandstand.

Hermed slipper vi forhåbentlig stadig for det hårde arbejde med ishakning (men det skal ikke afholde os fra at samles til ishakkerfest, som er en gammel tradition).

 

Udover de to nævnte projekter skal vi klargøre den nyindkøbte spulepumpe, så vi også fremadrettet kan sikre dybden på vore bådpladser.

 

Nogle af vore flittige medlemmer har også i år haft værktøjet fremme for at vedligeholde og forbedre vort lille paradis.

 

Vore nye bestyrelsesmedlemmer nævner ofte, at de ikke tidligere har oplevet et så højt engage-ment i en forening, - det være sig på planlagte arbejdsdage, i f.m. løbende vedligehold og deltagelse i vore sociale arrangementer.

Det har vi ”gamle” bestyrelsesmedlemmer måske med årene vænnet os til og taget for givet, så det er meget godt for os at blive mindet om, at det ikke er en selvfølge.

Derfor skal der lyde en stor TAK til vore medlemmer for Jeres indsats og engagement!

 

Årets ålegilde var en succes med mange deltagere, som havde en rigtig hyggelig aften, -og der var rigeligt med ål til alle.

 

Alt dette og meget mere vil I høre flere detaljer om under formandens beretning på næste generalforsamling.

Bestyrelsen har fastsat følgende datoer for de faste arrangementer i 2019:

 • 08.02.: Ishakkerfest på Bramslevgård.

 • 01.03.: Ordinær generalforsamling i Valsgård Forsamlingshus.

 • Husk at skive det i Jeres kalender.

  I kan senere læse mere om arrangementerne på hjemmesidens aktivitetsoversigt.

  Hermed vil vi slutte nytårsbrevet med at ønske Jer alle et godt nytår og en god sejlersæson i vore skønne farvande i 2019.

  MVH. 

  Bestyrelsen

  Nyhedsbrev 2017-2018.

  Vi plejer at indlede nyhedsbrevet med nogle betragtninger om den forløbne sommers sejlervejr. Det er vi helt afskåret fra i år, idet det fra pålidelig meteorologisk kilde oplyses, at der overhovedet ikke har været nogen sommer i 2017.

  Vi kan så blot håbe på, at den nye sæson vil gøre 2017 til skamme.

  Den ordinære generalforsamling d. 17. marts var vanen tro velbesøgt, og med genvalg (uden modkandidater) af Kim Jæger (formand), Bue Bak (næstformand) og Tonni Jæger (pladsmand) har vi ikke skiftet ud på de fem poster i bestyrelsen.

  Inden den sædvanlige arbejdsdag med forårsklargøring i marts har en lille, men hård kerne af medlemmer arbejdet med at slå nye fortøjningspæle samt nye pæle til den lille bro.

  Hobro Sejlklub stillede sig - for tredje år - velvilligt til rådighed med ramslag og rutineret mandskab. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for hjælpen til de brave mænd!

  I f.m. arbejdsdag og efterårs klargøringen i november har vi sat nye PVC-rør over fortøjnings-pælene og dermed sikret at de nye pæle ikke trækkes op af isen (men det skal ikke afholde os fra at samles til ishakkerfest, som er en gammel tradition).

  Herudover har vi haft møder med bl.a. Fredningsnævnet og repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune vedr. en sag om vandresti, og vi har deltaget i stiftende generalforsamling for et vejlaug, som fremadrettet skal stå for vedligehold af Løvdalsvej. Kasserer i vejlauget blev Bue Bak, der således repræsenterer Høllets Bådlaug i den nystiftede forening.

  Alt dette og meget mere vil I høre flere detaljer om under formandens beretning på næste generalforsamling.

  Bestyrelsen afholdt årets sidste møde d. 13. december, og vi har her fastsat følgende datoer for de faste arrangementer i 2018:

 • 02.02.: Ishakkerfest på Bramslevgård. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, pris m.v.)

 • 09.03.: Ordinær generalforsamling i Valsgård Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil formanden fortælle og vise billeder fra ”sommerens” sejlads sammen med Eva og Hans Rüsz i de nordiske broderlandes farvande; - formanden hævder i øvrigt hårdnakket, at der var masser af solskin på de kanter. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, traktement m.v.).

 • 24.03.: Arbejdslørdag i Høllet. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, traktement m.v.).

 • Ved udgangen af 2017 har vi sagt farvel til ”gamle” medlemmer og velkommen til nye; - mere herom på generalforsamlingen.

  Vi har jo tidligere varslet om mere ”brobissearbejde”, idet den lille bro trænger til renovering. Tømmeret er allerede indkøbt og ligger i skrivende stund klar på pladsen, hvor det spreder en liflig duft af nysavet lærketræ. Formanden indkalder til dette arbejde, så snart vejret tillader det, og vi påregner at den lille bro står nyrenoveret og klar i god tid inden søsætning 2018.

  Når den lille bro er færdig med ny El-stander og vandforsyning har vi inden for de sidste 3-4 år renoveret så meget, at vore flittige medlemmer i mange år frem kan læne sig tilbage og nyde frugterne af den frivillige arbejdsindsats.

  Hermed vil vi slutte nytårsbrevet og ønske alle en god sejlersæson i vore skønne farvande i 2018.

  Nyhedsbrev 2016-2017.

  Sidste år indledte vi nyhedsbrevet med at konstatere, at 2015 vejrmæssigt havde været en behersket succes, og vi var mange, der var enige om, at det kun kunne blive bedre i 2016.
  Sejlervejret i 2016 har gjort denne antagelse til skamme og satte nye rekorder med en regnfuld og kold juli og første halvdel af august. Alligevel har nogle af os har sejlet en del sømil i løbet af sæsonen, og andre har bare nydt livet i hjemlige omgivelser i Høllet og ”indenfjords” i Mariager Fjord.

  Det gamle år har været præget af ro på det arbejdsmæssige område; -både for bådlaugets bestyrelse og for medlemmerne, idet renovering af den lille bro og udskiftning af fortøjningspæle blev udsat. 


  Traditionen tro har der været stort fremmøde til både generalforsamling og arbejdsdage, og bestyrelsen takker for Jeres store opbakning hertil.


  Nu er livet jo andet og mere end arbejde, så vi forsøger også at samle medlemmerne til sociale arrangementer til en overkommelig pris. I den forbindelse kunne vi godt ønske os en meget større tilslutning til den årlige ishakkerfest i februar og ålegildet i september. 


  De, som deltog i sidste års arrangementer, er enige om at de absolut tåler gentagelse, så derfor opfordres I alle til at sætte kryds i kalenderen allerede nu, så vi kan nyde godt af hinandens gode selskab i hyggelige omgivelser over god mad og drikke.


  Generalforsamlingen 2016 blev - som sædvanlig - afholdt i god ro og orden, og følgende blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen: Lissi Hald (kasserer) og Hans Seiberg (sekretær). Niels Anton Jensen blev genvalgt til revisor.

  Bestyrelsen afholdt årets sidste møde d. 12. december, og vi har fastsat følgende datoer for de faste arrangementer i 2017:


  ⦁    03.02.2017: Ishakkerfest på Cafe K i Hobro. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, pris m.v.)


  ⦁    17.03.2017: Ordinær generalforsamling i Valsgård Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil Bue Bak fortælle og vise billeder fra Andesbjergene og sejlads på Titicaca søen, som er verdens højest beliggende sø. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, traktement m.v.).


  ⦁    25.03.2017: Arbejdslørdag i Høllet. (Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, traktement m.v.).


  Vi har ved udgangen af 2016 sagt farvel til ”gamle” medlemmer og velkommen til nye, - mere herom under formandens beretning på næste generalforsamling. Der er p.t. 4 på venteliste til store pladser og 6 til små pladser.


  Bestyrelsen har i løbet af året gjort sig mange overvejelser om nye fortøjningspæle på broens yderside og har undersøgt flere langtidsholdbare løsningsmuligheder og priser. Vi har længe hældt til en løsning med borerør med PVC yderrør i lighed med Hobro Sejlklubs nye pæle, som udover at se godt ud, også løser problemer med isen i vinterhalvåret.


  Imidlertid har flere artikler, bl.a. i FLID og fakta, om risiko for gennemtæring i vandoverfladen efter 3-5 år ført til, at vi har genovervejet og besluttet os for en løsning med træpæle. Kim Jæger har indhentet priser på nye, miljøgodkendte pæle, og prisen for disse er absolut indenfor rammerne af vor økonomiske formåen. Der er hermed også er midler til renovering af den lille bro, for hvilken vi foreløbig har udsat renovering til 2018.


  Hobro Sejlklub har - igen - givet tilsagn om hjælp med ramslag og rutineret mandskab, så vi forventer at slå de nye fortøjningspæle i god tid inden søsætning 2017. Endnu en gang vil vi rette en stor tak til vore gode og hjælpsomme venner i Hobro Sejlklub!


  Hermed vil vi slutte nytårsbrevet og vi ønsker Jer alle en god sejlersæson i 2017.

  Bestyrelsen

  NYHEDSBREV 2015-2016

  Traditionen tro får I her bestyrelsens nyhedsbrev, som i år har følgende temaer:

   

 • Året, der gik,

 • planlagte aktiviteter i det nye år og

 • projekter 2016-2017.

 •  

  Året, der gik.

  2015 har været en blandet fornøjelse for så vidt angår sejlervejret; - og netop det emne kan man jo tale meget om.

  Vi vil dog gå let henover denne del og i stedet bruge nogle linjer på årets store projekt, nemlig etablering af vores nye bro.

  For at finansiere projektet blev det på generalforsamlingen i 2014 vedtaget at hæve indskuddet med 2.000,- kr. pr. bådplads, så nuværende og kommende medlemmer alle bidrager til den tiltrængte forbedring.

  Formanden fandt nogle prima pæle (til en meget fordelagtig pris), der blev indkøbt tømmer til brofagene, og arbejdet kunne gå i gang allerede kort efter nytår.

   


  Mange gode hænder har været med os, og vi vil gerne rette en stor tak til vore egne ”brobisser” og til Hobro Sejlklub, som velvilligt har stillet ramslag og mandskab til rådighed. Vi kan med glæde konstatere, at vore økonomiberegninger holdt, og den nye bro stod færdig i god tid inden søsætning.

  Planlagte aktiviteter 2016.

  Bestyrelsen afholdt årets sidste møde d. 10. december, og vi har fastsat følgende datoer for de faste arrangementer næste år:

   

 • 06.02.2016: Ishakker fest på Cafe K, Søndre Kajgade i Hobro (se aktivitetskalenderen på hjemmesiden vedr. tidspunkt, pris m.v.)

 •  

 • 11.03.2016: Ordinær generalforsamling i Valsgård Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil Bue Bak fortælle og vise billeder fra spændende sejlads under fremmede himmelstrøg (Se aktivitetskalenderen vedr. tidspunkt, traktement m.v.)

 •  

 • 19.03.2016: Arbejdslørdag i Høllet. (Se aktivitetskalenderen vedr. tidspunkt, traktement m.v.).

 •  

  Projekter 2016 – 2017.

  Den lille bro står for tur til renovering, og fortøjningspælene på de store bådpladser trænger til udskiftning.

  Selvom økonomien rækker til det, har vi besluttet at sunde os lidt efter anstrengelserne sidste vinter og forår, og vente med at trække på Jeres arbejdskraft til disse projekter til 2017.

  (Det kunne måske være et fælles projekt at bede vore vejrguder om bedre sejlervejr i det nye år)?

   

  Vi har oprettet en ny og bedre hjemmeside, som vi tilstræber at gøre mere brugervenlig og informativ for brugerne og lettere at arbejde med for bestyrelsen.

   

  I kan finde hjemmesiden på dette link: www.høllet.dk

  Vi opfordrer Jer til at bruge hjemmesiden, hvor der udover vedtægter, ordensregler mv. også vil være aktivitetskalender med faste arrangementer. 

  På Høllets Face-book side kan medlemmerne frit udveksle billeder, oplevelser og informationer.

   

  Bestyrelsen vil slutte dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer og Jeres familier et rigtig godt nytår og en god sejlersæson i 2016.

  Ny hjemmeside

  29/7-2015

  Thomas Jæger er idag påbegyndt opbygning at ny hjemmeside for Høllets Bådelaug

  Please reload

  Nyheder

  Her vil der løbende komme nyheder fra Høllets Bådelaug

  bottom of page