top of page

Erhvervelse, bevarelse og bortfald af pladsret.

 

1. Venteliste for nye pladsliggere:

 

1.1. Passive medlemmer kan optages på ventelisten til enten stor eller lille bådplads fra den dato, hvor der er indbetalt det opkrævede kontingent.

Herefter opkræves der årligt i december måned kontingent for passivt medlemsskab

 

1.2. Såfremt det årligt opkrævede kontingent ikke er indbetalt rettidigt, slettes medlemmet af ventelisten til bådplads. Der sendes ikke rykkerskivelser ved for sen    indbetaling af  kontingent.

 

1.3. Såfremt medlemmer på ventelisten ønsker at ændrebådplads fra lille til stor plads- eller omvendt, meddeles dette skrifteligt eller på E-mail til pladsmanden.

Når pladsmanden har modtaget anmodning om ændring, registreres man på ventelisten til stor eller lille plads fra ændringsdatoen.

 

1.4. Tildeling af pladsret sker normalt i den rækkefølge, man står på listen. Der kan dog forekomme undtagelser under hensyntagen til bådstørelse eller andre forhold, som skønnes væsentlig af bestyrelsen.

 

1.5. Et tilbud om bådplads, der ikke benyttes indenfor den angivne frist, bevirker at passive medlemmer, som har indbetalt kontingent, flyttes ned som sidst på ventelisten. 

 

1.6. Tildeling af bådplads i Høllets Bådelaug er betinget af at båden er hjemmehørende her, og er fast beliggende på pladsen.

 

2. Bevarelse af tildelt plads:

 

2.1. Ved fravær af båd på den tildelte plads, bevarer et medlem automatisk retten til sin plads i resten af det aktuelle kalenderår og frem til den 15. november det efterfølgende år. Det er dog en forudsætning at der betales pladsleje.

 

2.2. Hvis medlemmet i løbet af de to på hinanden følgende kalenderår frasiger sig pladsretten, betales der pladsleje for indeværende år.

 

2.3. Ved længerevarende fravær af båd på den tildelte plads, skal dette meddeles pladsmanden inden den 15. maj, da klubben så benytter pladsen som udlejningsplads. Der skal dog fortsat betales pladsleje, såfremt man ønsker at beholde sin pladsret.

 

2.4. Såfremt et medlem ønsker at skifte fra lille til stor plads - eller omvendt, meddeles dette skriftligt eller på E-mail til pladsmanden og kassereren.

 

3. Økonomi:

Pladsretten følger klubbens regnskabsår. Af regnskabsmæssige årsager gælder indbetaling af kontingent og pladsleje altid helårligt. Dette uanset frasigelse af pladsret eller tilmelding i løbet af året.

 

4. Pladsret:

Det skal pointeres, at begrebet ”pladsret”, skal forstås som ”retten til en plads”. Det er ikke retten til en bestemt plads. Normalt tildeles medlemmet samme plads år efter år, men der kan forekomme afvigelser, når særlige hensyn kræver det. Afgørelse herom træffes af bestyrelsen.

 

Vedtaget og revideret af bestyrelsen den 11. oktober 2012

Bestemmelser for bådplads

bottom of page