top of page

Referat af generalforsamling D. 9. april. 2022

                      Høllets Bådlaug - Referat af generalforsamling de 9. April 2022

Dagsorden.

  1. Konstatering af fremmøde

  2. Valg af dirigent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  5. Indkomne forslag

  6. Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag

  7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægter

  • Valg af kasserer. ( Søren Sommer Nielsen ønsker ikke genvalg )

  • Valg af sekretær. ( Maja Iversen ønsker genvalg )

  1. Eventuelt.

 

 

 

Add 1.

Formanden Torben Tolstrup byder velkommen og takker for det store fremmøde. Det konstateres ved optælling at der deltager 27 der er stemmeberettigede.

Add 2.

Hans Seiberg blev enstemmigt Valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Add 3.

Formanden beretter at vi i sensommeren 2021 søgte forskellige fonde om midler til at renovere det store hovedbro og at vi i den forbindelse fik 100000 kr. fra Jutlander fonden og 50000 kr. fra Svend Aage Nielsen og Herdis Myginds fond. De penge har vores ” Brobisser ” omsat til træ, så broen har fået både nye vanger og nyt dæk, så der skal gerne være bro de næste 25 -30 år hvis det går som vi er blevet lovet. Torben takkede alle som har arbejdet på broen hele vinteren, de har virkelig lavet et godt stykke arbejde.

Så er der blevet indkøbt en ny ( brugt ) plæneklipper.

Vi har haft dialog med Mariager Fjord Kommune som har bevilliget os 5000 kr. årligt til rengøring af toiletter, da de også er til brug for offentligheden.

Add 4.

Kasserer Søren Sommer Nielsen fremlagde regnskab for 2021 som viser en sund veldrevet forening. Der er indkommet 150000 kr. i fondsmidler og broarbejdet har kostet ca. 145000 kr.  Derudover er der købt træ til læ ved vandet. Vi har haft indtægt via mobile pay og har tjent ca. det samme som 2020. Regnskabet er godkendt.

Add 5.

Der er indkommet forslag om igen at opkræve driftsbidrag da det er de samme der må trække læsset når der er store arbejdsopgaver der skal laves. Det besluttes at beløbet skal være 750 kr. og der er lagt op til at det er bestyrelsen der skal finde en plan for hvordan det skal realiseres.

Add 6.

Der er enighed om at kontingenter, depositum og pladsleje fortsætter uændret, hvis vi skal bruge penge til større projekter, vil vi igen prøve at søge fondsmidler. Driftsbidraget vender vi tilbage til når bestyrelsen har fundet en løsning på hvordan det skal styres.

Add 7.

Valgt til ny kasserer blev Lise Dam Rasmussen.

Maja Iversen blev genvalgt til sekretær.

Add 8.

Der ytres ønske om at referat fra generalforsamlingen kommer på vores hjemmeside.

bottom of page